5.9.08

Dagens reklame

Med fare for å bli en you-tube-blogg, må jeg jo allikevel reklamere litt for Barbarian Twins som snart slipper det nye albumet sitt, "Won't Bow Down":

Ingen kommentarer: