16.4.05

Interessant barneTV-teori ...


Romling

Gi meg et romdyr til venn heter artikkelen jeg kom over på Znett. Sara Brinchs artikkel avslører "hvilken ondskapsfull påvirning små tv-seere ble forsøkt utsatt for ..." Hehehe. Interessant.

Ingen kommentarer: