8.9.06

Urban kunst

Kunst som dette er vanskelig å få til i grisgrendte strøk. Tar litt tid å laste inn men er verdt bryet: twists and turns (Quicktime)

Ingen kommentarer: